KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Uzman kadrosu ile gelisen teknolojiyi takip ederek; çevreye duyarlı, müsteri memnuniyetinin ve çalısan güvenliginin saglandıgı, kalite, iş güvenligi ve çevre standartlarına uygun hizmet anlayısı içerisindedir.

Taahhüt, bakım-onarım ve iş bitimi sonrası hizmet süreçlerinde, Kalite Yönetimi, Çevre ve İSG prensiplerini kapsayan;

  ISO 9001-2008   Kalite Yönetim Sistemi
  BS OHSAS 18001–2007   İs Saglıgı ve Güvenligi Yönetim Sistemi
  ISO 14001- 2004   Çevre Yönetim Sistemi

standartlarını uygulamaktadır.

KALİTELİYİZ

Proje, imalat, montaj ve diger hizmetler ile azami seviyede müsteri memnuniyetinin saglanması.
Teknolojiyi sürekli takip ederek her zaman rakiplerinden önde olma isteginin olusturulması.
Hizmetlerin zamanında, emniyetli, ekonomik bir sekilde ve kaliteden ödün verilmeden Gerçeklestirilmesi.
Çevre ve İSG mevzuatına uygun olarak dogaya saygılı olunması, çalısanları için saglıklı ve güvenli is ortamının saglanması.

ÇEVRECİYİZ

Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulması.
Üretilen atıkların, dogaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek sekilde bertaraf edilmesi.
Dogal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüsümlü malzemelerin kullanımına özen Gösterilmesi.
Çalısanlarımızın, müsterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre konusunda bilinçlendirilmesi.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE HASSASIZ

İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldıgı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kurulusların sartları, sartname gerekleri,müsteri ve diger paydaslarının beklentileri dogrultusunda uygun dokümantasyonun olusturularak yapılandırılması.

İSG çalısmaları kapsamında üst yönetim tarafından her türlü kaynagın tahsis edilerek, çalısanlarımız ile birlikte alt yüklenici ve tedarikçi firma elemanlarının egitimlerle bilinçlendirilmesi.

Tüm çalısanların yaptıgı ise uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek sekilde faaliyetlerinin yürütülmesi.

Olusturdugu İSG kültürü ile merkez, santiye ve isletmelerinde çalısanlarına güvenli ve saglıklı is ortamının saglanması, aldıgı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirilmesi.